Спремање Српске проје уз хармонику, на Украјинској ТВ