Шта је донео либерални систем државама у транзицији?!

Шта је донео либерални систем државама у транзицији?