Интервју на првом националном Руском каналу


Интервју Председника дијаспоре Драгана Станојевића на првом националном Руском каналу.