Месяц: Июль 2008

Са министром спољњих послова Украјине Леонидом Кожаром

Сусрет лидера Српске дијаспоре Евроазије са министром спољњих послова нама пријатељске Украјине Леонидом Кожарој. Наша сарадња је била плодотворна и

Читать далее