11 седница Одбора за дијаспору и Србе у региону

На седници Одбора за дијаспору и Србе у региону, оджаној 30. јуна 2015. године, разматране су Информација о актуелном положају дијаспоре и Срба у региону, Информација о избору директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону и Информација о базама података и вођењу евиденција о дијаспори и Србима у региону.


Седници су присуствовали др Љиљана Никшић, начелница Одељења за миграциону политику, дијаспору и социјалне споразуме у Министарству спољних послова, Драган Станојевић, председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону, Звонимир Јовановић, потпредседник Скупштине дијаспоре и Срба у региону, Видоје Пурић, делегат Скупштине дијаспоре и Срба у региону из Француске и Јелена Киш, председница Матице исељеника Србије.Драган Станојевић, председник Скупштине дијаспоре и Срба у региону упознао је Одбор са тренутном ситуацијом у Скупштини дијаспоре и Срба у региону, чији је рад, због истека мандата, фактички блокиран.

Он је истакао да Скупштина дијаспоре и Срба у региону не би захтевала ништа од државе да им је оквир деловања шири.

„Чињеница је да смо дали различите предлоге да се Закон и Правилник мењају, и то је најпре предато некадашњем Министарству за дијаспору, ало до данашњег дана ништа се није променило. Како је мандат Скупштине истекао и ми имамо такозвани технички мандат, у оквиру тога можемо деловати онолико колико смо у могућности, те тако и сарађујемо са вашим Одбором и са другим државним институцијама. Сви сте свесни да дијаспора жели да помогне матици и да смо увек ту, али нама требају оквири по којима бисмо се организовали и како бисмо били корисни држави, а и држава нама. Потребно је да се оформи радно тело, које ће чинити чланови Скупштине, али и представници Одбора за дијаспору и Србе у региону, као и Министарства за спољне послове, који ће се бавити питањима из домена дијаспоре, а чији би предлози ишли на усвајање“ рекао је Станојевић.

Такође, он је информисао чланове Одбора да је Скупштина дијаспоре и Срба у региону усвојила Декларацију о заштити културе сећања на српске жртве, којом се кроз културу сећања на српске жртве обезбеђује тачна слика о страдању српског народа.

Чланови Одбора сложили су се да је потребна боља координација између државних органа и представника Скупштине дијаспоре и Срба у региону, у циљу боље размене података и информација, као и да је неопходно именовање директора и заменика директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону.

Након расправе о првој тачки дневног реда Одбор је прихватио Закључак којим се констатује да су измене Закона неопходне ради превазилажења проблема у функционисању Скупштине дијаспоре и Срба у региону и решавања осталих проблема наших сународника који живе у иностранству, као и да су чланови Одбора примили к знању радну верзију Декларације о заштити културе сећања на српске жртве, коју је доставила Скупштина дијаспоре и Срба у региону поводом обележавања Видовдана.

Чланови Одбора су подржали иницијативу Скупштине дијаспоре и Срба у региону да се одржи састанак са министром спољних послова, у циљу изналажења решења за отворена питања, а између осталог и за измене и допуне Закона о дијаспори и Србима у региону.

Такође, чланови Одбора сложили су се да је потребно организовати састанак са представницима Министарства спољних послова по питању будуће сарадње.

У наставку седнице чланови Одбора размотрили су и Информацију о избору директора Управе за сарадњу са дијаспором и Србима у региону као и Информацију о бази података и вођењу евиденције о дијаспори и Србима у региону. На седници је покренута иницијатива о изради комерцијалне базе података, у коју би били уписани сви Срби у дијаспори, са циљем што боље евиденције наших људи у дијаспори, као и иницијатива за формирањем радне групе при ресорном министарству која би се бавила овим питањем.

Седници је председавао др Јанко Веселиновић, председник Одбора.